بیمه بان

بیمه بان به عنوان سامانه یکپارچه صدور و مدیریت بیمه از شرکت های مختلف بیمه ای می باشد.

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ها:

دستور العمل کارشناسان

کارشناسان محترم می بایست اکانت محلی در سامانه ایجاد کرده و پس از تایید آن از مرکز گروه کاری می توانند به ثبت اطلاعات بپردازند.

اطلاعات بیشتر »

دستور العمل کاربران

در حال حاضر می توانید با ثبت درخواست صدور بیمه نامه در سریعترین زمان خدمات بیمه ای خود را دریافت نمایید. برای دسترسی در سامانه ثبت نام و درخواست خود را ارسال نمایید.

اطلاعات بیشتر »

راهنمای سامانه

بزودی بخش راهنمایی و آموزش استفاده از سامانه دراین بخش به اطلاع شما می رسد.

اطلاعات بیشتر »